Детска панорамна снимка – съобразена е с анатомичните особености на детския организъм и е с изключително ниско лъчево натоварване.