Лабораторията е създадена през 2015г с предмет на дейност дентални образни изследвания.
В лаборатория Вени Ро Дент работят специалисти с дългогодишен опит в образната диагностика и притежаващи необходимата квалификация.
Основна дейност на лабораторията е извършване на качествени дентални изследвания, бързина на обслужването и любезно отношение към Вас – нашите клиенти!