Максиларни синуси

Максиларни синуси – Визуализират се целите максиларни синуси, проследява се съотношението на корените на горните зъби спрямо тях, както и перфорации на синуса след стоматологична интервенция.