В голяма част от случаите, стоматологът няма нужда от „целенасочено“ изображение на 2-3 зъба за да постави диагноза и затова назначава панорамна снимка.

Ортопантомограмата е рентгенов метод, с който се изобразяват челюстите и прилежащите им структури.

Безспорно предимство на техниката е възможността да се оцени не само състоянието на зъбите, но и на челюстните кости.

Панорамната снимка  разкрива: анормално развитие на зъбно-челюстната система; кариозни лезии(вкл. латентни и ранни етапи); патологично гингивални джобове; грануломи; кистични образувания; възпалителни процеси; функционална активност на темпоромандибуларните стави; точна локализация на ударени зъби; заболявания на костните структури; степен на плътност и височина на костната тъкан; състояние на вече лекувани  коренови канали.

Методът е лесен за изпълнение от пациентите и сравнително бърз.

Важно е да знаете, че преди да ви бъде направено изследването ще бъдете помолени от рентгеновия лаборант да свалите всички бижута, пиърсинг, шноли в областта на главата и ако има подвижни протези. Това е необходимо за получаване на качествено изследване.

Ортопантомограмата не може да се нарече новаторски метод, но използването на съвременните цифрови устройства го правят съвременен.

Предимствата на цифровите изображения са: Високо качество на получените образи, в пъти по-ниско лъчево натоварване за пациента, бързина на процедурата.