Панорамна снимка – обхваща горна и долна челюст, всички зъби,з ъбодържащият апарат и темпоромандибуларните стави.