Паралелна снимка

Паралелна сегментна снимка – използва се филм-държател като по този начин се постига възможно най-реален образ на зъба.