Поредица от интраорални рентгенографии за проследяване на цялостния статус на пародонталното пространство.