standart-dental-picture

Стандартна сегментна снимка /по Дик/- визуализира се целия зъб и се получава детайлна информация за състоянието му и околните структури. Използват се за навременно откриване на проблеми под венечната линия, абсцеси, кисти, пулпити, кариеси. Въз основа на получения образ стоматолога изготвя план на лечение. Правят се при контролиране пълнеж на канали при ендодонтско лечение, както и за проследяване хода на лечението.