Интраорални рентгенографии:

Стандартна снимка6лв

 • брой

Паралелна снимка6лв

 • брой

Кариес диагностика7лв

 • брой

пародонтален статус55лв

 • брой

Екстраорални дигитални рентгенографии:

Панорамна снимка25лв

 • Брой

Панорамна само диск20лв

 • Брой

Детска панорамна20лв

 • Брой

Частична панорамна25лв

 • Брой

Темпоромандибуларни стави30

 • Брой

Максиларни синуси25

 • Брой

2D+ зъбни снимки25

 • Брой

BW /байтуинг/25

 • Брой

Други услуги

Копие на снимка10лв

Разчитане на снимка20лв