Частична панорамна снимка

Частична панорамна снимка – дава възможност да се изобразят само необходимите на стоматолога структури с цел минимално лъчево натоварване на пациента.