2D+  – Изследва се определена област на интерес от зъбните дъги като се получават 7 буко-лингвални среза.Това дава възможност за локализиране на свръхбройни зъби, лезии и установяване на отношението на корените на долните зъби към канала на нерва на долна челюст.