ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ (ПАНОРАМНА СНИМКА)

          В голяма част от случаите, стоматологът няма нужда от „целенасочено“ изображение на 2-3 зъба за да постави диагноза и затова назначава панорамна снимка. Ортопантомограмата е рентгенов метод, с който се изобразяват челюстите и прилежащите им структури. Безспорно предимство на техниката е възможността да се оцени не само състоянието на зъбите, […]

Защо да правя зъбна снимка?

Не всички зъбни проблеми могат да бъдат диагностицирани с просто око. Трудно е да се определи състоянието на корените, наличието на кисти, качеството на обтурацията и др. проблеми. Много често зъбите изглеждат абсолютно здрави и без видими проблеми, но след направена рентгенова снимка нещата могат да изглеждат по друг начин. Една рентгенография може да разкрие […]