Панорамна снимка

Панорамна снимка – обхваща горна и долна челюст, всички зъби,з ъбодържащият апарат и темпоромандибуларните стави.

Стандартна сегментна снимка

standart-dental-picture

Стандартна сегментна снимка /по Дик/- визуализира се целия зъб и се получава детайлна информация за състоянието му и околните структури. Използват се за навременно откриване на проблеми под венечната линия, абсцеси, кисти, пулпити, кариеси. Въз основа на получения образ стоматолога изготвя план на лечение. Правят се при контролиране пълнеж на канали при ендодонтско лечение, както […]

Детска панорамна снимка

Детска панорамна снимка – съобразена е с анатомичните особености на детския организъм и е с изключително ниско лъчево натоварване.

Байтуинг / Кариес диагностика

Кариес диагностика /bitewing/ – използва се филм-държател като се обхващат само коронките на премоларите и моларите на лява или дясна половина на челюста за откриване на кариеси.

2D+зъбни снимки

2D+  – Изследва се определена област на интерес от зъбните дъги като се получават 7 буко-лингвални среза.Това дава възможност за локализиране на свръхбройни зъби, лезии и установяване на отношението на корените на долните зъби към канала на нерва на долна челюст.

Максиларни синуси

Максиларни синуси

Максиларни синуси – Визуализират се целите максиларни синуси, проследява се съотношението на корените на горните зъби спрямо тях, както и перфорации на синуса след стоматологична интервенция.

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави /латерална проекция/ – визуализират се ставите, с които долната челюст е подвижно заловена за черепа. Снимката може да се изпълни с отворено или затворено полжение на устата, както и в комбинация от двете за по-точно проследяване на състоянието на ставите.

Частична панорамна снимка

Частична панорамна снимка

Частична панорамна снимка – дава възможност да се изобразят само необходимите на стоматолога структури с цел минимално лъчево натоварване на пациента.

Паралелна сегментна снимка

Паралелна снимка

Паралелна сегментна снимка – използва се филм-държател като по този начин се постига възможно най-реален образ на зъба.

Пародонтален статус

Поредица от интраорални рентгенографии за проследяване на цялостния статус на пародонталното пространство.