Панорамна снимка

Панорамна снимка – обхваща горна и долна челюст, всички зъби,з ъбодържащият апарат и темпоромандибуларните стави.

Детска панорамна снимка

Детска панорамна снимка – съобразена е с анатомичните особености на детския организъм и е с изключително ниско лъчево натоварване.

2D+зъбни снимки

2D+  – Изследва се определена област на интерес от зъбните дъги като се получават 7 буко-лингвални среза.Това дава възможност за локализиране на свръхбройни зъби, лезии и установяване на отношението на корените на долните зъби към канала на нерва на долна челюст.

Максиларни синуси

Максиларни синуси

Максиларни синуси – Визуализират се целите максиларни синуси, проследява се съотношението на корените на горните зъби спрямо тях, както и перфорации на синуса след стоматологична интервенция.

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави

Темпоромандибуларни стави /латерална проекция/ – визуализират се ставите, с които долната челюст е подвижно заловена за черепа. Снимката може да се изпълни с отворено или затворено полжение на устата, както и в комбинация от двете за по-точно проследяване на състоянието на ставите.

Частична панорамна снимка

Частична панорамна снимка

Частична панорамна снимка – дава възможност да се изобразят само необходимите на стоматолога структури с цел минимално лъчево натоварване на пациента.