Стандартна сегментна снимка

standart-dental-picture

Стандартна сегментна снимка /по Дик/- визуализира се целия зъб и се получава детайлна информация за състоянието му и околните структури. Използват се за навременно откриване на проблеми под венечната линия, абсцеси, кисти, пулпити, кариеси. Въз основа на получения образ стоматолога изготвя план на лечение. Правят се при контролиране пълнеж на канали при ендодонтско лечение, както […]

Байтуинг / Кариес диагностика

Кариес диагностика /bitewing/ – използва се филм-държател като се обхващат само коронките на премоларите и моларите на лява или дясна половина на челюста за откриване на кариеси.

Паралелна сегментна снимка

Паралелна снимка

Паралелна сегментна снимка – използва се филм-държател като по този начин се постига възможно най-реален образ на зъба.

Пародонтален статус

Поредица от интраорални рентгенографии за проследяване на цялостния статус на пародонталното пространство.